Aktivně se podílíme

Jsme místem pracovních a obchodních setkání s mezinárodní působností.

Ergotep má nasazeny obchodní nástroje ISP, zavedeny principy ISP a naplňuje i ostatní společenské role. Čtyři milníky ukazují, že tlak na rozvoj personálu a nové obchodní akvizice mají přímou vazbu na obchodní efektivitu v ISP.

Jako většina zaměstnavatelů s více než 50 % OZP i Ergotep, d. i. v počátcích své činnosti plnil pouze jednu společenskou roli „zaměstnavatele OZP“. Nyní stoupá nejen počet zaměstnanců, ale i kvalita jejich pracovních pozic a společně s tím celkový obrat podniku.