generální ředitel

Odlišnost, kterou v praxi nepoznáte

„Již od roku 2003 vytváříme pracovní podmínky pro lidi se zdravotním postižením. Pečlivě vybíráme jednotlivé pracovní pozice tak, aby byla přizpůsobena danému hendikepu. Snažíme se o zkvalitnění života hendikepovaných a hledáme cesty, jak zbourat veškeré bariéry a vytěžit z daných příležitostí maximum. Díky unikátním projektům si myslím, že se nám to daří!“

Ing. Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep