Cena MPO České republiky za rok 2006

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR uděluje v kategorii právnické osoby — ocenění Ergotepu  Proseč za mimořádný přínos v oblasti integrace občanů se zdravotním postižením.

U příležitosti slavnostního večera k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který dne 7.12.2007 pořádal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, předal náměstek Ing. Jiří Koliba a viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Jan Wieser ocenění.

 

mpo

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR oceňuje podnikatele, fyzické a právnické osoby, kteří v hodnoceném roce výrazným způsobem přispěli k vytváření rovných příležitostí, seberealizaci a pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením a příkladným způsobem přispěli k nezávislosti a ekonomické i sociální integraci zdravotně znevýhodněných osob v České republice. Dosažení rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením vyžaduje řešení v mnoha oblastech. Jednou z těchto oblastí je i zlepšení hledání uplatnění v rámci pracovního procesu.