Mladé zdravotně znevýhodněné lidi motivujeme k uplatnění se na trhu práce a plnění svých snů.
Pořádáme praxe pro žáky, kde si projdou provozem sociální firmy, vzdělávacími kurzy a workshopy,
kde zjistí co sociální podnikání obnáší, a také jak by se oni sami v něm mohli uplatnit.

stud praxe 01  stud praxe 02  stud praxe 03

people

Vyzkoušíte si

Práci v úspěšné sociální firmě, přizpůsobenou vašemu hendikepu. Pracovní pozici blízkou vašemu vzdělání. Přiměřené pracovní tempo se zkrácenou pracovní dobou. Komunikaci s kolegy na pracovišti, přijímání pracovních úkolů.

success

Naučíte se

Samostatně fungovat, žádat o práci vhodnou pro osoby se zdravotním postižením, přemýšlet jako sociální podnikatel. Správně se rozhodovat o své budoucnosti. Pokračovat se vzděláváním a pracovat na svém osobním rozvoji.

certifikat

Odnesete si

Nové prakticky využitelné zkušenosti, přehled o možnostech zaměstnání s hendikepem, Osvědčení o účasti na praxi v rozsahu 10 pracovních dní.