Společenské projekty

Projekt zkvalitňuje počáteční vzdělávání ve speciálních školách. Zavádí moderní komplexní systém praktického vyučování, zejména osob se zdravotním postižením (OZP).

Cílem je získání nových pracovních zkušeností, zapojení se do pracovního kolektivu a ověření, zda vybraná pracovní pozice je vhodná pro daný typ postižení.

Praxe v rozsahu 10 pracovních dní probíhaly i v roce 2016. Zúčastnilo se jich celkem 30 žáků OZP, z toho 27 z OA Janské Lázně.

Dřevovýroba je plnohodnotný integrační sociální podnik (ISP) zabývající se jednoduchou dřevařskou výrobou. 

Sdružení Neratov, o.s. je plnohodnotný integrační sociální podnik (ISP) zabývající se kombinováním sociálních služeb s komunitními a církevními projekty.