Cena Olgy Havlové, Jiří Herynek Ergotep Proseč

Dne 14. května 2007 v Betlémské kapli Výbor dobré vůle ocenil osobnosti, které dokázaly překonat svůj handicap a aktivně se angažují ve prospěch ostatních. Sošku s názvem Povzbuzení od sochaře Olbrama Zoubka předal exprezident Václav Havel a ředitelka Nadace Olgy Havlové paní MuDr. Milena Černá.

Potkávání se s přáteli bývá příjemným zastavením v čase. A právě takový punc mělo letošní udílení Ceny Olgy Havlové v Betlémské kapli v Praze. Setkání lidí naladěných na stejnou strunu dobra.

 

havlova2
havlova1
 

 

 

Cena Olgy Havlové byla udělena v Aule Českého vysokého učení technického – Betlémské kapli. Na zahájení vystoupil rektor Václav Havlíček, v kulturním programu nejprve Musica ad Tabulam, poté Bambini di Praga. Sbor řízený Blankou Kulínskou zazpíval české, moravské a slovenské lidové písně.

 

Nadací Olgy Havlové založila paní Olga, první manželka prezidenta Václava Havla, v roce 1995, aby upozornila na život lidí se zdravotním postižením. „Jejich síla při překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, je pro nás velkou inspirací“, řekla tehdy a položila základ tradici, která pokračuje. K tomu, aby se dokázaly vytvářet rovné příležitosti pro všechny, včetně lidí se zdravotním postižením, nejúčinněji pomáhá dobrý příklad.