Manažer odvětví 2007, Bc. Petr Herynek Ergotep Proseč

Vítězové jubilejního 15. ročníku soutěže Manažer roku 2007 byli vyhlášeni 17. dubna během slavnostního Dne úspěšných manažerů a firem v pražském paláci Žofín. Ocenění byla rozdána schopným a invenčním osobnostem českého managmentu.

Soutěž Manažer roku pravidelně vyhlašují Česká manažerská asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Průběh hodnocení a vyhlašování soutěže organizačně zajišťuje Manažerský svazový fond. Je jedinou v České republice, která hodnotí manažery jako osobnosti na základě jejich dlouhodobé práce pro firmu, ve které profesně působí. Na vyhodnocování se v několika krocích podílí odborníci z mnoha oblastí.

manazer roku
Manazer roku 2

 

Soutěže Manažer roku 2007 se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky a patnáctičlenná Národní komise složená ze zástupců vyhlašovatelů, organizátorů soutěže a manažerů oceněných v předchozích ročnících vybírala celkem ze 68 finalistů.

V rámci soutěže jsou voleny osobnosti, které svým osobním přínosem výrazně pomohly k úspěchu své firmy a přispěly k rozvoji odvětví, v němž působí. Uchazeči mohou působit ve státních i soukromých společnostech, manažerskou funkci ovšem musí zastávat alespoň tři roky a sídlo jejich společnosti se musí nacházet na území České republiky. Nominovaní manažeři procházejí sedmistupňovým na sobě nezávislým hodnocením, během kterého jsou posuzovány nejen ekonomické úspěchy firem, v nichž vykonávají své funkce, ale také jejich osobní kvality a schopnosti.

Nominovaný musí vyhovovat těmto kritériím:

  • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy
  • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení
  • využívá, rozvíjí moderní metody řízení firmy
  • vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením
  • dovede si získat a motivovat pracovníky společnosti pro cíle firmy
  • vyznačuje se etickou úrovní jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera