Cena za společenskou odpovědnost “Podnikáme odpovědně” roku 2016

V Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj získal cenu "Podnikáme odpovědně" Ergotep, družstvo invalidů.

Národní ceny kvality jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může firma získat. Jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle stejných pravidel a jsou nástrojem k dosahování vynikajících výsledků. Managementu poskytuje hodnocení v Národních cenách kvality neocenitelnou zpětnou vazbu a umožňuje nastoupit cestu trvalého zlepšování.

podnikame odpovedne 1
podnikame odpovedne 5

O významu Národních cen ČR nejlépe svědčí podpora nejvyšších představitelů státu a dalších osobností. Svou záštitu slavnostnímu večeru udělili a předávání ocenění se osobně ujali, prezident České republiky Miloš Zeman, předseda Senátu PČR Milan Štěch, premiér Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Osobně se účastnila předávání ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, ministr životního prostředí Richard Brabec a řada dalších významných hostů.

podnikame odpovedne 3
podnikame odpovedne 4

Účastníci ceny byli letos hodnoceni podle modelu "Committed to Sustainability", vytvořeného Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s platformou Organizace spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je tak plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění konceptu společenské odpovědnosti (CSR) nejen jako významného marketingového nástroje, ale především základu pro podnikání v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

"Hodnocení podle modelu "Committed to Sustainability“ se zaměřuje na 4 hlavní oblasti – People, Planet, Profit a Products. Poskytuje účastníkům ceny nezávislou zpětnou vazbu o úrovni, na které se organizace v oblasti zásad společenské odpovědnosti a udržitelnosti nachází.
Stoupající význam problematiky CSR ve vyspělém světě přivádí k tématu společenské odpovědnosti menší i střední firmy a zdaleka již není doménou jen velkých firem.