1. Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším návštěvníkem webu svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

2. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů je Ergotep, družstvo invalidů, IČ: 25997815, se sídlem Zábořská, Záboří, 539 44 Proseč. Družstvo je zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl "Dr", vložka 1084. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. Zpracovatelem osobních údajů jsou zaměstnanci družstva invalidů Ergotep.

3. Za jakým účelem jsou vaše údaje zpracovávány a jaký je rozsah zpracování?

Hlavním důvodem ke zpracování osobních údajů je poskytování služeb, o které jste projevili zájem, informování o novinkách, zkvalitňování služeb (analýzy a měření), neustálé zvyšování bezpečnosti našich služeb a tím i vašich údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

 • zodpovězení dotazu
  Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zodpovězení dotazu.
 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.
 • vedení účetnictví
  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • fotografická dokumentace – živé akce např. školení, konference.

4. Jaké údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu) nebo přezdívku (v případě registrace účtu v rámci e-mailových služeb)
 • Kontaktní nebo doručovací adresa
 • Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie (pokud si je umístíte ke svému účtu)
 • Věk
 • Telefonní číslo
 • Další údaje vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři či sdělené v rámci telefonického rozhovoru)

Další údaje, které od vás získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • Soubory cookies (v případě online služeb)
 • Případně jiný online identifikátor
 • Fotografie a audiovizuální záznamy (v případě vaší účasti na akcích námi pořádaných)

5. Předání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé platforem či služeb pro projektový management, přímý marketing a účetnictví.

V případě, že se do budoucna rozhodneme využít služby dalších zpracovatelů, zavazujeme se, že na ně budeme klást minimálně stejné nároky v případě zpracování, ochrany osobních údajů a jejich zabezpečení.

6. Jaká jsou vaše všechna práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

 • právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů;
 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

7. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů online na www.ergotep.cz či písemně na naší adrese: Ergotep, družstvo invalidů, Zábořská, Záboří, 539 44 Proseč, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.