Mezinárodní konference sociálního podnikání

Jsme místem pracovních a obchodních setkání s mezinárodní působností.

Mezinárodní fórum sociálního podnikání
10. - 11. října 2013

Fórum bylo slavnostně zahájeno dne 10. října 2013 pěveckým vystoupením žáků prosečské mateřské školy, které navodilo neopakovatelnou atmosféru. Přes 80 účastníků přivítali předseda Ergotepu Petr Herynek a ředitel Masarykovy demokratické akademie Vladimír Špidla. Tímto byl odstartován bohatý dvoudenní program.

konference 07konference 05

V dopolední části probíhaly odborné prezentace významných českých i zahraničních autorit, odpoledne se účastníci rozdělili do praktických workshopů zaměřených na různá témata.

konference 10konference 12

Dvoudenní maraton shrnuly společné výstupy, které byly následně odprezentovány zástupcům veřejné správy a politické reprezentace k podpoře nastavení vhodných legislativních podmínek sociálního podnikání v ČR.

Fotografie a videa z mezinárodní konference naleznete na stránkách vzdělávacího centra.