V listopadu loňského roku byl zahájen projekt Do praxe bez bariér, který bude realizován do října roku 2020. Dvouletý projekt má za cíl zvýšit zaměstnatelnost a uplatnitelnost na chráněném i otevřeném trhu práce absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol a také absolventů s nižším středním odborným vzděláním. Cíle projektu jsou naplňovány definicí a přiblížením specifik chráněného trhu práce, organizací pracovních stáží, praxí a exkurzí OZP.

Hlavním nositelem projektu je Královéhradecký kraj, který ve spolupráci s partnery Regionální investiční a rozvojovou agenturou (CIRI), Ergotep CSR Institut, o. p. s. a s partnerem bez příspěvku Úřadem práce ČR tyto cíle společně naplňují.

Projekt navazuje na systémový projekt výzvy 54 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na základě výstupů z projektu byla přepracována metodika pro projekt pro Do praxe bez bariér, která definuje realizaci poradenských a motivačních aktivit či praxí a stáží na chráněném trhu práce a jejich následné zajištění.

Realizace všech aktivit probíhá v podnicích celkem ve čtyřech krajích, tj. Královéhradeckém, Pardubickém, Středočeském a Libereckém. Tyto podniky jsou dobrovolně zapojeny do projektu a ve spolupráci s partnery, tak mohou být dle určitých parametrů propojeny se speciálními školami, které se projektu taktéž účastní. Od počátku listopadu loňského roku probíhají plánované exkurze a poradenské aktivity. První odborné praxe projekt čekají v červnu tohoto roku.

Ergotep, družstvo invalidů se do projektu aktivně zapojuje. Od letošního jara probíhají exkurze a nácviky pracovních činností dle stanovené metodiky. Prosečský Ergotep již přivítal mnoho studentů z Obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních, Střední školy profesní přípravy v Hradci Králové, Základní a praktické školy ve Dvoře Králové nad Labem a Základní školy a praktické školy v Trutnově. V rámci vzdělávacích aktivit je koordinátorem praxí vzdělávací centrum Ergoeduka. V průběhu letních prázdnin se plánují další aktivity, tj. realizace jednotlivých praxí z pestré nabídky pracovních pozic.

Financování celého projektu je zajišťováno v součinnosti Evropského sociálního fondu, SR ČR a Královéhradeckého kraje. Celková podpora projektu čítá 9 673 232 Kč.

Praxe2018 8298
Praxe2018 8658
Praxe2019 9946
Praxe2019 9959