Přemýšlíte v této nelehké ekonomické situaci nad svým byznysem, jak ho inovovat, jak do něj dostat další zdroje a zároveň sociální a ekonomický prospěch. Počínejte si ekonomicky chytře, zkuste do svých projektů a realizací zapracovat sociální podnikání.

Chytrá udržitelná ekonomika reaguje na změny v ekonomickém prostředí zaváděním projektů, produktů a realizací postavených na vícezdrojovém financování, přivádí do nich nové zdroje v kombinaci s řešením společenských problematik současnosti.

Chcete vědět víc? Tak pojďte na to

Typickým procesem chytré udržitelné ekonomiky je sociální podnikání. Nyní pojmenováváme dva základní druhy, obecné sociální podnikání a integrační sociální podnikání. Z hlediska práce se zdroji je velmi atraktivní integrační sociální podnikání, které má oproti obecnému sociálnímu podnikání již své zákonné financování.

Větší efektivita zdrojů pro optimalizaci výkonu a nové zdroje pro vaše podnikání