VIA BONA 2008

Slavnostní vyhlašování prestižní ceny VIA BONA proběhlo v rezidenci velvyslance USA Richarda Crabera v České republice. Ocenění udílí Nadace VIA a jednotlivcům a firmám za významné a inspirativní počiny v oblasti filantropie.

Cenu VIA Bona vyhlašuje každoročně Nadace VIA za finanční podpory Citigroup Foundation USA. Prestižní ocenění je udělováno firmám a jednotlivcům, kteří finanční, materiální či jinou formou pomáhají svému okolí. Kandidáty na cenu navrhují přímo příjemci podpory, tedy neziskové organizace, nebo samotné firmy. O udělení ceny rozhoduje ve dvou kolech sedmičlenná hodnotící komise složená ze zástupců komerčních firem, médií a neziskového sektoru. Letos členové komise vybírali z více než 50 zaslaných návrhů.

Nominováni jsou filantropové z vašeho okolí, kteří dělají záslužnou, chvályhodnou, úžasnou čí přímo neuvěřitelnou věc.

  • Mecenáši, kteří darují peníze ve vašem okolí.
  • Srdcaři, kteří nepomáhají penězi, ale svou energií a časem.
  • Firmy, které pečují nejen o svůj byznys, ale i o své okolí.
  • Vytrvalci, kteří darují pravidelně a dlouhodobě.
  • Mladí filantropové, kteří dělají úžasné věci už od dětství.

Cenou VIA Bona se vyzdvihují inspirativní příběhy dárcovství, dobročinnosti a ukazují se nové filantropické trendy i možné cesty všem současným i potencionálním filantropům. Ocenění je poděkováním všem , kteří nezištně pomáhají druhým, věnují svůj čas, energii, peníze či zkušenost pro dobrou věc - všem, kteří mění své okolí a společnost k lepšímu.

 

Via bona

 

Nadace VIA udělila tuto cenu za odvahu „investovat" peníze do řešení nového, neobvyklého projektu. Poštovní spořitelna se projevila jako stabilní partner, který dal družstvu Ergotep důvěru a postupně rozšiřoval prostor spolupráce. Naprosto unikátní spojení s Poštovní spořitelnou funguje již od roku 2004 a to na základě oboustranně výhodných vztahů. Družstvo pro Poštovní spořitelnu zajišťuje výrobu a distribuci marketingových materiálů a v nově vytvořeném Administrativním centru zpracovává část bankovních operací. Současně zajišťuje provoz věrnostního programu Poštovní spořitelny a elektronického obchodního systému www.ctyrlistek­.eu.


Tato dlouholetá spolupráce dokazuje, že investice do udržitelného rozvoje neznamená zřeknutí se zisku. Naopak. Pokud je projekt efektivní a inovativní, může být spolupráce přínosná pro obě strany.