Pomůžeme vám zorientovat ve světě chaosu

Ergotep je poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Posláním této služby je podpora samostatnosti a soběstačnosti klienta, prostřednictvím zajištění pracovních dovedností k uplatnění klienta na chráněném nebo volném trhu práce.

Náš sponzor:

logo pardubicky kraj

4 důvody proč využít sociální služby od Ergotep

1
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zdravotní omezení.
2
Klienta vedeme k soběstačnosti a samostatnosti, aby byl schopný pečovat o svou domácnost a najít pracovní uplatnění.
3
Zachováváme všechna práva a důstojnost našich klientů a přistupujeme k nim s úctou a pochopením.
4
Klientům poskytneme ucelený systém podpory a služeb.

Pomůžeme vám v osobním a profesním rozvoji

  • odhalíme vaše silné a slabé stránky
  • podpoříme rozvoj vašich schopností a dovedností k dosažení pracovního uplatnění
  • najdeme cestu k samostatnosti
  • naučíme vás jak komunikovat s úřady a zacházet s úředními dokumenty

Zajistíme vám plnou podporu

ubytování
stravování
doprava
doprovod k lékaři apod.

socialni sluzba   Vaclav   praxe 

Kdo může být klientem sociální služby

Klientem sociální rehabilitace je osoba v nepříznivé sociální situaci, to je osoba s tělesným postižením a osoba s jiným zdravotním postižením a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách.

  • občan ČR
  • věk 18-64 let
  • stabilizovaný zdravotní stav
  • region Pardubický kraj

Poskytovatel sociální služby

Poskytovatelem služby sociální rehabilitace je Ergotep d.i – organizace s registrovanou službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na Krajském úřadě Pardubického kraje č.j. KrÚ 27308/2016/OSV.

Cena za poskytované služby

Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně.