Vezměte život do svých rukou!

V tréninkové domácnosti získáte nebo se zdokonalíte v dovednostech potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu a další činnosti vedoucí k soběstačnosti a sociálnímu začlenění.

Co se naučíte?

Vaření

Naučíte se obsluhovat běžné i méně obvyklé kuchyňské spotřebiče, naučíte se nebo se zdokonalíte v pečení a vaření.

Nakupování a hospodaření

Pomůžeme vám s plánováním jídelníčku a jeho sestavením, včetně nákupu. Protože péče o domácnost něco stojí, je důležité umět dobře hospodařit s penězi.

Praní a žehlení

I péče o oblečení má svá úskalí a specifika, která je dobré znát. Můžete si natrénovat i obsluhu pračky, včetně třídění a žehlení prádla. Nácvik drobných oprav oděvů také není pro náš tým problém.

Úklid

Není na škodu zlepšit si dovednosti v úklidu domácnosti. Díky tréninku budete více soběstační a nezávislí na pomoci okolí.

Treninkovka 4627
Treninkovka 4680

Pomůžeme vám efektivně rozvinout vaše schopnosti

Díky tréninku v naší domácnosti se naučíte nové dovednosti a získáte nové životní zkušenosti. Posílíte vaše sebevědomí a samostatnost, abyste dokázali co nejvíce věcí zvládat sami bez cizí pomoci.

  • Budete soběstační a nezávislí.
  • Zvýšíte svou šanci uplatnit se na trhu práce.
  • Domácí práce se pro vás stanou hračkou.
  • Rozvinete své komunikační dovednosti.
  • Naučíte se efektivně nakládat s penězi.
  • Navážete nová přátelství a sociální vazby.

Kdo může tréninkovou domácnost navštěvovat

Klient Sociální služby-sociální rehabilitace Ergotep, družstvo invalidů, což je osoba s tělesným nebo jiným zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci.

  • občan ČR
  • věk 18-64 let
  • stabilizovaný zdravotní stav
  • region Pardubický kraj

Provozovatel

Provozovatelem tréninkové domácnosti je Sociální služba-sociální rehabilitace Ergotep, družstvo invalidů – organizace s registrovanou službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na Krajském úřadě Pardubického kraje č. j. KrÚ 27308/2016/OSV.

Cena za poskytované služby

Aktivity v tréninkové domácnosti jsou poskytovány bezplatně.