otradov 02

O projektu

Dřevovýroba je plnohodnotný integrační sociální podnik (ISP) zabývající se jednoduchou dřevařskou výrobou. V současné době vedle kvalitního byznysu, ve kterém má zasazeny obchodní nástroje ISP velmi rychle naplňuje i ostatní společenské role ISP. Zejména rozvíjí zaměstnance OZP, vytváří kvalitní pracovní pozice a realizuje praktikování žáků, studentů z řad OZP.

otradov

Výchozí stav DVOT před začátkem spolupráce v roce 2010

  • výroba byla ohrožena tlakem konkurence
  • podnik byl pouze zaměstnavatelem OZP s nízkou pracovní úrovní pozic OZP
  • neadekvátně byla nastavena organizační struktura
  • nebyla přítomna integrační personalistika
  • nevyužívalo se obchodních nástrojů integratačního sociálního podnikání (ISP)

Ergotep, družstvo invalidů rozvíjelo v DVOT sociální podnikání s jasnou vizi koncepce rozvoje směrem k integračnímu sociálnímu podnikání (ISP).

Současný stav DVOT rok 2015

  • zavedeny principy ISP
  • zaveden systém integrační personalistiky
  • zavedeny obchodní nástroje ISP
  • zavedena CSR komunikace
Klient Dřevovýroba Otradov s.r.o., Otradov 56, 539 43 Krouna
Termín realizace 2010 - 2015

Ergotep, d.i. od počátku svého působení v DVOT vyhledával a cílil své služby na problematické body v rámci sociálnío podnikání a rozvoje integrace. Pomohl nám nejen po praktické stránce, ale také v oblasti filozofie sociálního podnikání a jejího rozšíření a přijmutí pracovníky ze středního i vyššího managementu.

Bc. Helena Marie Hendrych
Jednatelka Dřevovýroba Otradov s.r.o.

18 nových pracovních míst pro OZP

vytvořeno v období spolupráce s Ergotepem, d.i.

97% OZP

z celkového počtu zaměstnanců Dřevovýroby, s.r.o.

90 žáků a studentů

základních, středních a speciálních škol se účastnilo praktického vyučování