praxe02

O projektu

Projekt zkvalitňuje počáteční vzdělávání ve speciálních školách. Zavádí moderní komplexní systém praktického vyučování, zejména osob se zdravotním postižením (OZP). Poskytuje praktické ukázky přístupu k tématice sociálního podnikání a prezentuje základní organizační, obchodní, personální a technologickou koncepci řízení integračního sociálního podniku (ISP). Zlepšuje odborné a klíčové kompetence žáků.

Výchozí stav praktické výuky žáků a studentů, zejména OZP před začátkem projektu

 • ztížená uplatnitelnost žáků OZP na volném trhu práce
 • pokles podpory a kvality vzdělávání OZP
 • chybějící znalosti a informace z oblasti sociálního podnikání
 • absence předání praktických dovedností již v počátečním vzdělávání
 • nízká podpora sociální integrace žáků OZP
 • schází adaptabilita OZP při zapojení se do pracovního procesu
 • nebyla přítomna příprava na výkon povolání v reálném pracovním prostředí ISP

Ergotep, družstvo invalidů založil ve spolupráci se Střední školou F. D. Roosevelta pro tělesně postižené a Obchodní akademií, odbornou školou a praktickou školou O. Havlové Odborná centra sociálního podnikání s novou vizí koncepce rozvoje speciálních škol.

praxe04

Současný stav praktické výuky žáků a studentů, zejména OZP po ukončení projektu

 • zvýšení kvality počátečního vzdělávání a image speciálních škol
 • rozšíření seberealizace žáků, vznik kvalitních výstupů a prezentací žáků
 • implementace filozofie sociálního podnikání do výuky speciálních škol
 • vzdělání pedagogů a žáků v oblasti sociálního podnikání
 • vznik pevných metodických prostředí pro realizaci praxí a vzdělávání
 • rozšíření výuky o kvalitativně vyšší, souvislou odbornou praxi v reálném prostředí
 • výrazný inspirativní impuls sociální integrace

praxe03

Klient Střední škola F.D.Roosevelta pro tělesně postižené
  Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola O.Havlové
Termín realizace 13.10.2014 - 31.7.2015
Spolupráce naší školy s firmou Ergotep trvá již dva roky. Začala projektem Ergotep pro žáky i pedagogy v roce 2014. Bezmála 40 žáků naší školy s různými handicapy absolvovalo dvoutýdenní odbornou praxi. Takové skloubení praktických činností mimoškolní praxe s dokonalou odbornou, ale i psychologickou a motivační přípravou a s perfektním zázemím jsem do té doby nezažil. Jsou vidět i hmatatelné výsledky těchto praxí, které žáky podněcují a motivují správným směrem, např. fungující s.r.o. našich žáků, kteří se po absolvování praxe vrhli do vlastního podnikání.

Ing. Petr Konvalinka
zástupce ředitelky Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené

5 odborných center sociálního podnikání

vybudováno v období projektu

86 žáků

základních, středních a speciálních škol se účastnilo praktického vyučování

106 pedagogů

proškoleno v oblasti sociáního podnikání

7 900 000,- Kč

celková částka způsobilých výdajů