Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Návštěva z Francie v Ergotepu

Již mnohokrát jsme zmiňovali, jak důležité je téma partnerství ve sféře byznysu, tentokrát tomu nebylo jinak. Do Ergotepu zavítalo 10 studentů Krajské školy sociální práce, z 3. ročníku oboru technický vychovatel, jak tento obor ve Francii nazývají. U nás se jedná o obor Sociální práce. Spolu s nimi přijely také 2 tlumočnice z Francouzské aliance, která je partnerem projektu. Každá cesta má svůj smysl, proto ani tato návštěva nebyla výjimkou. Již dlouhodobě spolu zástupci Francie a Pardubického kraje spolupracují.

Jaký byl program jejich dne v Ergotepu? Dopoledního bloku se ujal Bc. Petr Herynek, předseda družstva. Představil integrační sociální podnikání v ČR, jeho fungování a činnosti družstva invalidů Ergotep. Důležitým bodem bylo představení projektu Ergoprogress, sociální inovace. O čem projekt pojednává, jaké podniky jsou do průběhu zapojeny a zároveň, co je hlavním cílem. Nechyběla důležitá terminologie, pojmy, ale také segmentace ISP OZP a samotné role Ergoprogressu. Závěrem dopoledního programu si návštěvníci prošli objekt Ergotepu a seznámili se s jeho činnostmi v praxi.

Odpolední program zahájila Klára Hegerová, vedoucí střediska integrace s tématem Komplexní integrace, ve které byl kladen důraz na začlenění člověka na trh práce. Jaké mohou nastat komplikace a zároveň, jak je co nejlépe řešit. Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do společnosti.

Se svými mnohaletými zkušenostmi navázala Petra Černá, ředitelka útvaru personalistiky s tématem Integrační personalistika. Vám tento pojem nic neříká? Integrační personalistika řeší začleňování a zaměstnávání osob zdravotně postižených a jejich integraci do pracovního prostředí. Její důležitou součástí je kromě mnoha podpůrných mechanismů také variabilita pracovních úvazků. Jistě nikoho nepřekvapí fakt, že neodmyslitelným článkem je příprava k práci, vzdělávání a podpůrné činnosti i po dobu zaměstnání v podniku, což také v průběhu témat zaznělo. Nejlepším příkladem je však praxe, proto byla obě témata odpoledního bloku doplněna praktickými příklady a zkušenostmi z pracovního života Kláry Hegerové a Petry Černé.

Obě zainteresované strany si velmi dobře uvědomují, jak důležitá je spolupráce. Díky dalším kontaktům, jsou tu nové možnosti a výměna zkušeností v dané oblasti. Jsme velmi rádi, že vzniká snaha vytvářet takovéto přeshraniční komunitární projekty, které dávají velký smysl.

Začátkem jarních měsíců v roce 2020 se chystají zástupci Ergotepu, družstva invalidů do Francie, aby zde načerpali nové informace. Určitě budeme o jejich cestě informovat. Velmi důležité je chytit nový vítr do plachet, s čímž v této spolupráci samozřejmě počítáme.

Kam dál

ŽIVOT V BOSNĚ

ŽIVOT V BOSNĚ

V rámci podpory integrace osob se zdravotním postižením do pracovního i společenského života realizoval Ergotep CSR Institut, o. p. s. projekt výstavby bezbariérového sociálního bydlení pro cílovou skupinu osob mimo jiné i se zdravotním postižením. První rok provozu má za sebou a nájemci jsou rádi, že bydlí.

Číst dál

PF 2020

PF 2020

Přejeme Vám, abyste prožili klidné svátky a úspěšně vstoupili do roku 2020.

Číst dál

Ergotep potvrdil spolupráci s Pardubickým krajem na rok 2020

Ergotep potvrdil spolupráci s Pardubickým krajem na rok 2020

Předseda družstva Ergotep a zástupci Pardubického kraje potvrdili spolupráci včetně realizace v projektu Výměna zkušeností v oblasti cestovního ruchu, školství a sociálních věcí na základě dobré praxe.

Číst dál

Ergotep převzal známku Práce postižených

Ergotep převzal známku Práce postižených

„Jsme rádi, že jsme mohli ochrannou známku v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR převzít, projít systémem hodnocení nebylo snadné, ale jsme moc rádi, že jsme do toho šli. Věřím, že je to dobrý důkaz, že i zaměstnanci s handicapem přinášejí kvalitní a absolutně konkurenceschopné výrobky a služby,“ řekl po předání známky Petr Herynek, předseda družstva invalidů Ergotep.

Číst dál