Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Návštěva z Francie v Ergotepu

Již mnohokrát jsme zmiňovali, jak důležité je téma partnerství ve sféře byznysu, tentokrát tomu nebylo jinak. Do Ergotepu zavítalo 10 studentů Krajské školy sociální práce, z 3. ročníku oboru technický vychovatel, jak tento obor ve Francii nazývají. U nás se jedná o obor Sociální práce. Spolu s nimi přijely také 2 tlumočnice z Francouzské aliance, která je partnerem projektu. Každá cesta má svůj smysl, proto ani tato návštěva nebyla výjimkou. Již dlouhodobě spolu zástupci Francie a Pardubického kraje spolupracují.

Jaký byl program jejich dne v Ergotepu? Dopoledního bloku se ujal Bc. Petr Herynek, předseda družstva. Představil integrační sociální podnikání v ČR, jeho fungování a činnosti družstva invalidů Ergotep. Důležitým bodem bylo představení projektu Ergoprogress, sociální inovace. O čem projekt pojednává, jaké podniky jsou do průběhu zapojeny a zároveň, co je hlavním cílem. Nechyběla důležitá terminologie, pojmy, ale také segmentace ISP OZP a samotné role Ergoprogressu. Závěrem dopoledního programu si návštěvníci prošli objekt Ergotepu a seznámili se s jeho činnostmi v praxi.

Odpolední program zahájila Klára Hegerová, vedoucí střediska integrace s tématem Komplexní integrace, ve které byl kladen důraz na začlenění člověka na trh práce. Jaké mohou nastat komplikace a zároveň, jak je co nejlépe řešit. Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do společnosti.

Se svými mnohaletými zkušenostmi navázala Petra Černá, ředitelka útvaru personalistiky s tématem Integrační personalistika. Vám tento pojem nic neříká? Integrační personalistika řeší začleňování a zaměstnávání osob zdravotně postižených a jejich integraci do pracovního prostředí. Její důležitou součástí je kromě mnoha podpůrných mechanismů také variabilita pracovních úvazků. Jistě nikoho nepřekvapí fakt, že neodmyslitelným článkem je příprava k práci, vzdělávání a podpůrné činnosti i po dobu zaměstnání v podniku, což také v průběhu témat zaznělo. Nejlepším příkladem je však praxe, proto byla obě témata odpoledního bloku doplněna praktickými příklady a zkušenostmi z pracovního života Kláry Hegerové a Petry Černé.

Obě zainteresované strany si velmi dobře uvědomují, jak důležitá je spolupráce. Díky dalším kontaktům, jsou tu nové možnosti a výměna zkušeností v dané oblasti. Jsme velmi rádi, že vzniká snaha vytvářet takovéto přeshraniční komunitární projekty, které dávají velký smysl.

Začátkem jarních měsíců v roce 2020 se chystají zástupci Ergotepu, družstva invalidů do Francie, aby zde načerpali nové informace. Určitě budeme o jejich cestě informovat. Velmi důležité je chytit nový vítr do plachet, s čímž v této spolupráci samozřejmě počítáme.

Kam dál

ZDARMA webinář Jak zkrotit firemní agendu odkudkoli pomocí G Suite

ZDARMA webinář Jak zkrotit firemní agendu odkudkoli pomocí G Suite

Rozhodli jste se přejít na G Suite? Správná volba! Balík on-line aplikací (pošta, kalendář, sdílený disk, dokumenty, videohovory), který vám umožní pracovat kdekoliv a z libovolného zařízení. Budete konečně spolupracovat bezpečně a efektivně, aniž by vás omezovala technologie.

Číst dál

Pracovníci Ergotepu se halí do roušek, jdou příkladem

Pracovníci Ergotepu se halí do roušek, jdou příkladem

Člověk si připadá chvíli zvláštně, protože na ni není zvyklý, ale po chvilce si na roušku ani nevzpomene. Nošení roušek je to nejmenší, co ke zvládnutí nelehké situace můžeme navzájem udělat. Chráníte ostatní, ale i sebe.

Číst dál

COVID-19

COVID-19

Ergotep družstvo invalidů sleduje on-line aktuální pokyny státní správy ohledně preventivních opatření kvůli COVID-19. Primárně je nezbytné, aby se každý seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Číst dál

READY FOR RAEDA

READY FOR RAEDA

Vychytejte české produkty RAEDA, s citem pro design a inovaci do posledního detailu.

Číst dál