Výpočet potřeby náhradního plnění

Spočítejte si kolik ušetříte


* Pro výpočet byla použita průměrná mzda ve výši 42 427,00 Kč.

Příklad výpočtu náhradního plnění

Počet zaměstnanců firmy 200
Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS) 4%
Vypočtený povinný počet zaměstnanců OZP 8
Průměrná vyhlášená měsíční mzda 2023 (I-III Q) 42 427 Kč
Odvod do státního rozpočtu při neplnění povinného podílu za 8 zaměstnanců 2,5 x 8 x 42 427
Splnění povinného podílu (PP) za 8 zaměstnanců odběrem náhradního plnění 7 x 8 x 42 427