Sociální služba

Vedoucí ke zvýšení osobnostního a pracovního potenciálu klienta služby.
 • zhodnocení schopností a dovedností, zjišťování potřeb klienta s tělesným postižením
 • specializované poradenství v oblasti sociálního podnikání
 • podpora a posilování funkčního potenciálu a dovedností v rámci jeho postižení, prostřednictvím smysluplného zaměstnání
 • upevňování a rozvoj pracovních dovedností
 • vzdělávání, výuka zásad při psaní životopisu a motivačního dopisu
 • základy práce s osobní počítačem
 • nácvik obsluhy komunikačních zdrojů – obsluhy osobního počítače, mobilního telefonu, e-mailu, internetu a tiskárny
 • představení chráněného trhu práce
 • efektivní vyhledávání pracovních příležitostí
 • snaha o vyrovnání ztrát osobního rozvoje, samostatnosti a soběstačnosti klienta v průběhu času, která byla způsobena hendikepem
Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • pomoc při obnovení nebo upevnění pracovního uplatnění, realizace v práci nebo v smysluplné činnosti, volba pracovního místa, doprovod k poskytovateli soc. služby
 • nácvik chování v situacích vedoucích k sociálnímu začlenění – chování při pracovních pohovorech, zapojení do pracovního týmu
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • podpora orientace v pracovním prostředí
Při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností
 • základní soc. poradenství – dávky státní soc. podpory, příspěvek na péči, invalidní důchod, mobilita, příspěvek na automobil
 • poradenství při hospodaření s finančními prostředky – rozvržení příjmu, aby byly pokryty všechny platby
 • poradenství při řešení dluhů klienta
Pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
 • zajištění nácviku klienta v pracovní činnosti, kterou bude zvládat
 • úpravu pracovního a domácího prostředí
 • nácvik samostatného pohybu po pracovišti
 • nácvik obsluhy běžných přístrojů v kuchyňkách
 • nácvik úklidu na pracovišti
 • seznámení s běžnými úřady, nácvik vyplňování úředních dokumentů, záležitosti související s invalidním důchodem, registrace a služby Úřadu práce, banka – zakládání a využívání účtu
 • nácvik postupu při podpisu pracovní smlouvy u zaměstnavatele

Pracovník obchodu
Získejte příjemné pracovní místo.

Napište nebo volejte a získejte další informace.

Vyplňte kontaktní formulář, případně přiložte životopis. Do druhého dne zareagujeme na Vaše dotazy. Nebo volejte pro okamžitou reakci. Kolegyně ráda odpoví na Vaše dotazy.

     Jitka Teplá
      (+420) 469 660 912

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.