Ani v den svých narozenin ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD nezahálela, vyjela do Pardubického kraje. Zastavila se i v prosečském Ergotepu.

Ani v den svých narozenin ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD nezahálela, vyjela do Pardubického kraje. Zastavila se i v prosečském Ergotepu.

S delegací, v doprovodu náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráci Mgr. Martiny Štěpánkové, MPA a poslance parlamentu České republiky, JUDr. Jana Chvojky navštívila Chrudimsko. V rámci své cesty neopomněla navštívit ani družstvo invalidů Ergotep, které sídlí v Proseči.

Úvodního přivítání se ujal generální ředitel družstva invalidů Ergotep, Ing. Jiří Černý spolu s předsedou družstva Bc. Petrem Herynkem. Mezi přítomnými byli také ředitel Ergotep CSR Institutu, o. p. s. JUDr. Pavel Nádvorník, Mgr. Karel Machotka a starosta města a vedoucí městského úřadu Proseč, Ing. Jan Macháček.

Hlavním cílem návštěvy bylo představení provozu integračního sociálního podniku Ergotep. Předseda družstva Bc. Petr Herynek v rámci setkání představil historii družstva, činnosti podniku, budování integračního sociálního podniku spolu s pravidly a procesy funkčního integračního sociálního podniku. V neposlední řadě také vyzdvihl významné obchodní, ale i společenské projekty družstva. Paní ministryně velmi pozitivně kvitovala, cituji: “Široké portfolio činností s velmi důležitou přidanou hodnotou”. Obě strany se na setkání jednoznačně ztotožnily v důležitosti fungování integračního sociálního podnikání na chráněném trhu práce. Řešily se také možnosti financování či podpory tohoto segmentu trhu. Během jednání mnohokrát zazněla důležitost přidaných hodnot, které integrační sociální podnikání svému okolí přináší.

malacova navsteva02

malacova navsteva03

Paní ministryně se aktivně zajímala o znalosti a praktické zkušenosti s vedením družstva, především: “Jak se podařilo dostat Ergotep, družstvo invalidů do stavu, v jakém je v současnosti? a “Co by se mělo změnit, aby se integrační sociální podnikání stalo hodnotnou součástí trhu práce?” Jednoznačnou odpovědí od předsedy družstva Bc. Petr Herynka bylo samozřejmě vzdělávání zaměstnanců. Dále zmínil, že klíčová je také dlouhodobá spolupráce, vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Paní ministryně také velmi kladně uvítala nabídku kooperace při připomínkování legislativy od pana Petra Herynka.

Na závěr delegace absolvovala komentovanou exkurzi jednotlivými prostory podniku za doprovodu pana Petra Herynka. Na vlastní oči se díky tomu návštěvníci přesvědčili, jak může, respektive, jak by měl, integrační sociální podnik fungovat. Partnerství je velmi důležité, o čemž svědčí i dlouhodobá spolupráce družstva Ergotep s předními značkami na tuzemském trhu například se společnostmi Hamé, TESCOMA, Vileda, Poštovní spořitelna a ČSOB.

MKT středisko, Ergotep, d. i., text: Jan Forbelský