Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Novela náhradní plnění 2017 – návod

Změny náhradního plnění 2017 a doporučení pro odběratele, jak postupovat

Níže najdete přehled důležitých změn v náhradním plnění od 1. 10. 2017 a návod pro odběratele, jak postupovat, aby zabránili riziku neočekávaných odvodů do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP za rok 2017:

Přehled důležitých změn

 • od 1. 10. 2017 vešla v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí povinnou evidenci všech poskytnutých náhradních plnění za rok 2017 v elektronické evidenci MPSV (viz portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob)
 • povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu 4% z celkového počtu zaměstnanců se i nadále týká všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci a je odpovědností těchto zaměstnavatelů, aby splnili povinný podíl jednou ze zákonných forem (zaměstnáváním OZP nebo čerpáním náhradního plnění nebo odvodem do státního rozpočtu)
 • v případě náhradního plnění je odpovědností odběratele, aby byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek realizován v souladu s podmínkami, které zákon o zaměstnanosti stanoví, odpovědnost dodavatele za správnost údajů poskytnutých odběrateli není zákonem o zaměstnanosti řešena
 • evidence musí obsahovat
  • identifikační údaje dodavatele a odběratele
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH
   (uplatnit lze i část z celkové částky dokladu)
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek
  • datum zaplacení
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením
 • od 1. 10. 2017 může dodavatel náhradní plnění dodat a odběratel si ho v plnění své povinnosti uplatnit pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží dodavatel údaje do elektronické evidence MPSV, při nedodržení tohoto termínu nepůjde doklad do náhradního plnění uplatnit, ačkoliv byl odběratelem zaplacen.
 • nově je do evidence zapojen také odběratel náhradního plnění
  • dodavatel při zadání dokladu do evidence vyplňuje e-mailovou adresu odběratele náhradního plnění, na kterou bude automaticky zaslána zpráva, kterou odběratel potvrdí a tím bude přijetí náhradního plnění zaevidováno do systému MPSV
 • nejpozději do 15. 2. 2018 musí dodavatel náhradního plnění zadat do systému MPSV všechny již vystavené a uhrazené doklady náhradního plnění za období 1. 1. 2017 až 30. 9. 2017.
 • od 1. 1. 2018 dochází ke snížení celkového ročního limitu poskytovaného náhradního plnění z 36násobku na 28násobek průměrné vyhlášené mzdy v národním hospodářství I. - III. Q roku 2017 na každého zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením (platí pro limit na rok 2018), dle MPSV se počítá s dalším snižováním tohoto limitu i v příštích letech.

Pokud vám za rok 2017 vychází odvod do státního rozpočtu, kontaktujte nás.
Místo odvodu získáte hodnotné řešení pro váš byznys a pro vaše zaměstnance.

Jak by měl odběratel postupovat

1
Ověřte si, zda váš dodavatel náhradního plnění je v elektronické evidenci MPSV, jaký má celkový limit (roční objem náhradního plnění) a zda může pro dané období plnit.
2
U dokladů za období 1. 1. 2017 až 30. 9. 2017 je potřeba se co nejdříve domluvit s dodavatelem náhradního plnění, aby vaše doklady vložil do elektronické evidence MPSV, protože při případném překročení limitu stanoveného pro roční objem náhradního plnění konkrétního dodavatele bude platit známé přísloví: “Kdo dřív přijde, ten dřív mele”.
3
U dokladů vystavených dodavatelem po 1. 10. 2017 co nejdříve zkontrolujte, zda byly tyto doklady včas (do 30 dnů od zaplacení) vloženy do evidence – měl by vám pro každý jednotlivý doklad přijít potvrzovací e-mail ze systému MPSV.
4
Pokud budete využívat náhradní plnění pro splnění povinného podílu i pro rok 2018, pak co nejdříve vyberte solidního dodavatele náhradního plnění a smluvně si rezervujte potřebný objem a termíny dodání náhradního plnění na takové dodávky zboží nebo služeb, které přinesou vašemu byznysu co největší efektivitu.

Efektivita náhradního plnění

Náhradní plnění nemusí být jen předražená dodávka služeb a zboží, která sice splní zákonnou povinnost, avšak nebude pro odběratele efektivní vzhledem k možnostem získat stejné plnění od chráněného trhu za cenu obvyklou.
V rámci dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce realizujeme s odběrateli inovativní projekty, kde odběratel za obvyklou cenu získá přidanou hodnotu, spočívající v podpoře zvýšení jeho prodeje (např. zavedením nových prodejních kanálů v externím prostředí) nebo přímou úsporu jeho nákladů (např. převzetím vhodného procesu odběratele do externího zpracování).
Náhradní plnění se pro vás pak stává bonusem navíc, který spolu s dobrou CSR komunikací znásobí výsledky a efektivitu Vaší práce.

Kontaktujte nás

      (+420) 603 260 286
     piskac.s@ergotep.cz

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.