Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Novela náhradní plnění 2017 – návod

Náhradní plnění dle zákona

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením (dále OZP). Za nesplnění této povinnosti musí zaměstnavatel uhradit odvod do státního rozpočtu (za rok 2019 ve výši cca 80 000 Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením). Od 1. 10. 2017 vešla v platnost novela Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí povinnou elektronickou Evidenci náhradního plnění na portálu MPSV.

Náhradní plnění nově od roku 2017 – doporučení pro odběratele, jak postupovat

Níže najdete přehled důležitých změn v náhradním plnění od 1. 10. 2017 a návod pro odběratele, jak postupovat, aby zabránili riziku neočekávaných odvodů do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP za rok 2017:

Přehled důležitých změn

 • Od 1. 10. 2017 vešla v platnost novela Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí povinnou elektronickou Evidenci náhradního plnění na portálu MPSV.
 • Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu 4 % z celkového počtu zaměstnanců se i nadále týká všech zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci a je odpovědností těchto zaměstnavatelů, aby splnili povinný podíl jednou ze zákonných forem
  • zaměstnáváním OZP,
  • čerpáním náhradního plnění,
  • nebo odvodem do státního rozpočtu.
 • V případě náhradního plnění je odpovědností odběratele, aby byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek realizován v souladu s podmínkami, které zákon o zaměstnanosti stanoví, odpovědnost dodavatele za správnost údajů poskytnutých odběrateli není zákonem o zaměstnanosti řešena.
 • Evidence musí obsahovat:
  • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH,
   (uplatnit lze i část z celkové částky dokladu),
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
  • datum zaplacení,
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
 • Od 1. 10. 2017 může dodavatel náhradní plnění dodat a odběratel si ho v plnění své povinnosti může uplatnit pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží dodavatel údaje do elektronické evidence MPSV. Při nedodržení tohoto termínu nepůjde doklad do náhradního plnění uplatnit, ačkoliv byl odběratelem zaplacen.
 • Nově je do evidence zapojen také odběratel náhradního plnění.
  • Odběratel má možnost se registrovat na portálu MPSV a získat tak přehled všech dokladů zaevidovaných na jeho IČO v Evidenci náhradního plnění a provádět další nastavení, např. nastavit e-mialový kontakt pro zasílání informací o zaregistrovaném náhradním plnění.
 • Od 1. 1. 2018 došlo ke snížení celkového ročního limitu poskytovaného náhradního plnění z 36násobku na 28násobek průměrné vyhlášené mzdy v národním hospodářství za I. - III. Q předchozího roku na každého zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Dle MPSV se počítá s dalším snižováním tohoto limitu i v příštích letech.

Pokud víte, že neplníte povinný podíl zaměstnávání OZP, kontaktujte nás.
Místo odvodu do státního rozpočtu získáte hodnotné řešení v podobě náhradního plnění.

Jak by měl odběratel postupovat

1
Ověřte si, zda váš dodavatel náhradního plnění je v elektronické evidenci MPSV, jaký má celkový limit (roční objem náhradního plnění) a zda může pro dané období plnit. Případně si vyberte jiného ze seznamu dodavatelů náhradního plnění.
2
Zaregistrujte se jako odběratel náhradního plnění na portálu MPSV a mějte své náhradní plnění pod kontrolou.
3
Pohlídejte si, že vám do 30 dnů od zaplacení přijde potvrzovací e-mail o zaevidování dokladu do Evidence náhradního plnění.
4
Pokud budete využívat náhradní plnění i pro následující roky, doporučujeme najít si prověřeného dodavatele a smluvně si rezervovat potřebný objem a termíny dodání náhradního plnění na takové dodávky zboží nebo služeb, které přinesou vašemu byznysu co největší efektivitu.

Efektivita náhradního plnění

Náhradní plnění nemusí být jen předražená dodávka služeb a zboží, která sice splní zákonnou povinnost, avšak nebude pro odběratele efektivní vzhledem k možnostem získat stejné plnění od chráněného trhu za cenu obvyklou.
V rámci dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce realizujeme s odběrateli inovativní projekty, kde odběratel za obvyklou cenu získá přidanou hodnotu, spočívající v podpoře zvýšení jeho prodeje (např. zavedením nových prodejních kanálů v externím prostředí) nebo přímou úsporu jeho nákladů (např. převzetím vhodného procesu odběratele do externího zpracování).
Náhradní plnění se pro vás pak stává bonusem navíc, který spolu s dobrou CSR komunikací znásobí výsledky a efektivitu vaší práce.

Máte přání?

Kontaktujte nás. Individuálně vám poradíme a sestavíme nabídku odběru na míru.

     Ing. Andrej Galko

     (+420) 721 035 622

    galko.a@ergotep.cz
Andrej Galko

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.