Výpočet potřeby náhradního plnění

Spočítejte si kolik můžete ušetřit


* Pro výpočet byla použita průměrná mzda ve výši 29 320,00 Kč.

Příklad výpočtu náhradního plnění

Počet zaměstnanců 200
Povinný podíl zaměstnávání OZP (dříve ZPS) 4%
Povinný podíl zaměstnávání OZP (ZPS) v přepočtu na celkový počet 8
Průměrná měsíční mzda 2017 (I.-II. Q) v Kč 29 320 Kč
V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy za jednoho zaměstnance OZP

2,5 x 29 320 = 73 300 

V případě, že nesplníte povinný podíl, je společnost povinna zaplatit státu v přepočtu na celkový podíl OZP 8 x 73 300 = 529 400 Kč
V případě náhradního plnění je roční odběr služeb či zakázek 7 násobkem průměrné měsíční mzdy za 1 zaměstnance OZP 7 x 29 320 = 205 240 Kč