Co nabízíme

Služba sociální rehabilitace obsahuje výše uvedené základní činnosti s následně uvedenými návrhy úkonů

Nácvik dovedností

Pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.

Celý článek

Podporu

Při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Celý článek

Pomoc

Při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Celý článek

Výchovu, vzdělávání a aktivizaci

Vedoucí ke zvýšení osobnostního a pracovního potenciálu klienta služby.

Celý článek