Cíle sociální rehabilitace

Z poslání služby sociální rehabilitace vyplývají i konkrétní cíle.
  • zvyšovat míru samostatnosti a soběstačnosti uživatelů služby v sociálním začleňování, zejména při uplatnění v oblasti zaměstnávání a podpořit jejich integraci na chráněný nebo volný trh práce
  • snížit negativní vliv postižení na život klienta, pomoc při překonání jeho nepříznivé soc. situace a tím dosáhnout samostatnost a soběstačnost klienta
  • zvýšit fyzické a psychické předpoklady klienta k výkonu práce, zároveň klienta motivovat k práci
  • smysluplnou činností posílit klientovu soběstačnost a samostatnost
  • podpořit rozvoj pracovního potenciálu klienta, vytvořit pro klienta podmínky sociální integrace
  • snížit závislost na sociálním systému
  • podporovat pracovní uplatnění osob se ZP, aby mohly žít běžným životem
  • pomoc při hledání zaměstnání, které bude co nejvíce odpovídat potřebám, schopnostem a představám klientů sociální služby