Ergotep družstvo invalidů sleduje on-line aktuální pokyny státní správy ohledně preventivních opatření kvůli COVID-19.

Aktualizováno 19. 5. 2020 v 10:23

Interní informace

 • Ve firmě byla zřízena e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tuto adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. můžete využít k:
  • dotazům a žádostem o upřesnění ke stávajícím opatřením
  • zaslání svých podnětů a nápadů ke zlepšení zaváděných opatření
  • k dotazům na personální a sociální podporu
 • Zaměstnanci jsou povinni dodržovat Mimořádné opatření – prodloužení omezení pohybu osob, pokyny praktických lékařů, Hygienické služby a opatření vydaná firmou ERGOTEP, d.i. s cílem snížit riziko onemocnění zaměstnanců a ohrožení chodu firmy.
 • Omezit pohyb po firmě
 • Na co nejvyšší možnou míru omezit služební cesty
 • Zákaz služebních i soukromých návštěv

Pravidla pro návštěvy

Zákaz vstupu do firmy.

Přepravci předají zásilky pouze na recepci, nejlépe před vstupními dveřmi, bez osobního kontaktu. Platí i pro vjezd přepravců horní bránou. Recepční má za povinnost důsledně uzavírat horní bránu. Výjimku povolí GŘ. Pracovníci recepce budou vybaveni ochrannou rouškou, kterou jsou povinni použít při kontaktu s jinou osobou na vzdálenost kratší než 2 metry.

Stravování

ELKA
- forma závodního stravování
- stanovená doba pouze pro naše zaměstnance od 11:30 do 12:00 hodin

TOULOVEC
- pouze dovoz obědů do firmy naším vozidlem

Ochranné roušky

Na trhu jsou k dispozici v omezeném počtu. Firma má objednány alespoň základní roušky - v menších množstvích jsou doplňována do skladu centrálního nákupu. Na základě doporučení státní správy je potřebné zakrývat ústa a nos jakýmkoliv způsobem. Firma objednala materiál na jejich vlastní výrobu. Velké poděkování patří našim kolegyním, které ve svém volném čase ušily velké množství bavlněných roušek, které lze opakovaně použít při dodržení pravidel pro jejich používání a pravidelné denní ošetření.

jak pouzit rousku

 

Pokud by ještě někdo další měl zájem ušít další roušky může se přihlásit na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu - Josef Vaňous 774 915 485.

 

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Všem osobám se s okamžitou účinností zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • dětí do dvou let věku,
 • osob se závažnými poruchami autistického spektra a
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.
 • zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 19. 5. 2020. Výpis výjímek: www.mzcr.cz

Roušky v autě

Na prostor v autě se nové nařízení vlády o zakrytí nosu a úst na veřejnosti nevztahuje. Nejedná se totiž o veřejný prostor. Ovšem vzhledem k tomu, že rouška chrání především vaše okolí, při jízdě s osobami, se kterými nejste běžně v kontaktu, roušku používejte.

Kromě toho je moudré ústenku nosit v autě také v případě, že vůz sdílí více osob (nevztahuje se na členy rodiny). Pokud totiž před tím, než do auta sednete, neprovedete jeho dezinfekci, může být interiér kontaminován.

Samozřejmě, to nejzákladnější pravidlo pro účinnou prevenci nákazy koronavirem je prostě nikam nechodit, nejezdit. Ale musíte-li do práce či na nákup, je vlastní auto, nesdílené s nikým jiným, asi nejbezpečnějším dopravním prostředek.

Pokud se jako řidič rozhodnete roušku si nasadit, dbejte na to, aby nepřekážela ve výhledu a celkově vás při řízení nerozptylovala. Je to podobné, jako s bundou - tu se před řízením doporučuje sundat. Šofér by se měl cítit komfortně a nebýt ničím omezován.

Více na novinky.cz.

Dezinfekce

Pro základní zajištění hygieny provozu jsme mimo objednávek dostupných dezinfekčních prostředků nakoupili také suroviny pro namíchání dalších dezinfekčních prostředků. I nadále firma všemi dostupnými formami řeší nákup surovin pro výrobu dezinfekčních prostředků v dostatečném množství.

Do vozidel byly dodány lahvičky s dezinfekcí. Používejte dezinfekci prosím, pouze na ruce, není určena k otírání volantu a ostatních částí interiéru.

Pracovníci IT střediska průběžně provádí dezinfekci klávesnic, myší, čteček, telefonů a ostatního hardware.

Prodejní centrum Tescoma Proseč

Otevřeno v omezeném režimu za obecných podmínek pro prodejny, (zakrytí úst a nosu, odstupy mezi lidmi 2m, omezený počet lidí na prodejně).

Další užitečné informace

Aktuální zprávy

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí: vlada.cz

Důležité kontakty a odkazy Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz

Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz

Onemocnění aktuálně od Ministerstva zdravotnictví České republiky: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo zdravotnictví – aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí ke COVID-19: www.mzcr.cz

Návody a manuály v oblasti zdravotnictví: www.mzcr.cz

Informace z Ministerstva práce a sociálních věcí, ošetřovné, náhrada mzdy, sociální služby: www.mpsv.cz

Rozcestník kontaktů nabízí informace a pomoc v souvislosti s pandemií nového koronaviru: ct24.ceskatelevize.cz/koronavirus-kontakty

Speciál věnující se koronaviru, jeho rozšíření a co dělat, pokud máte i nemáte příznaky nemoci: special.novinky.cz

Stáhněte si letáky Světové zdravotnické organizace ze Státního zdravotního ústavu:
Jak zvládat stres během epidemie COVID - 19,
Jak pomáhat dětem zvládat stres během epidemie COVID - 19.

Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz

Ministerstvo vnitra ČR: Přehled nejrozšířenějších dezinformací o koronaviru mvcr.cz

Nákupní doba pro seniory

1.

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8: 00 – až 10: 00, a to s výjimkou
- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
- zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a
- majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

2.

Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, se nařizuje, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 25. března 2020. www.mzcr.cz

Pravidla nakupování

pravidla nakupovani

Krizové linky Pardubického kraje

Od 4. 5. 2020 zajišťujeme provoz poradny pro objednané klienty při dodržování přísných hygienických opatření. www.poradnapardubice.cz

Stále je v provozu také Linka důvěry Pardubického kraje s číslem 465 52 42 52.

Linka psychosociální pomoci organizace Laxus. www.laxus.cz

Testy na koronavirus

Nechte se otestovat rychlou metodou na protilátky proti COVID-19 z bezpečí Vašeho domova nebo v ordinaci praktického lékaře. vysetri.me

Test na koronavirus - otestujte se online. testnakoronavirus.cz

Rozvolňování přijatých opatření od 25. května

Ministerstvo zdravotnictví představilo hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května www.koronavirus.mzcr.cz

Kde musím mít roušku od 25. 5. 2020: www.koronavirus.mzcr.cz