Ergotep družstvo invalidů sleduje on-line aktuální pokyny státní správy ohledně preventivních opatření kvůli COVID-19.

Aktualizováno 14. 10. 2020 v 08:15

Interní informace

Dne 9. září 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření kvůli zhoršující se epidemiologické situaci. Z tohoto vydaného mimořádného opatření vyplývají následující opatření vztahující se k provozu družstva ERGOTEP:

 • Při příchodu do objektu družstva je každý zaměstnanec povinen na začátku pracovní doby si nechat na recepci družstva změřit tělesnou teplotu a podepsat prohlášení, že si není vědom kontaktu s žádnou osobou v předchozích dnech, která měla projevy nákazy koronaviru nebo má nařízenou karanténu. Z tohoto důvodu je nařízen příchod do zaměstnání pouze vstupem VS 1 (hlavní recepce).
 • Ve všech vnitřních prostorách družstva, kde se nachází více jak jedna osoba, si musí každý zaměstnanec zakrývat ústa a nos vhodnou rouškou nebo respirátorem. Dle odst. 2 písm. n) výše uvedeného mimořádného opatření, toto neplatí pro zaměstnance po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Přesto vedení družstva doporučuje roušku nosit po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách firmy.
 • Na pracovištích dodržovat v rámci možností odstup 2 metry, a pokud je to možné zbytečně se neshromažďovat. Při přestávkách na jídlo a oddech organizovat směny tak, aby byly dodrženy požadované odstupy.
 • Dodržovat přísnou hygienu rukou použitím mýdla a dezinfekce. Při vstupu objektu družstva vždy použít dezinfekci rukou – je k dispozici na recepci.
 • S platností od 10. září 2020 omezit na nejnutnější míru návštěvy v družstvu a služební cesty. Výjimku povolí příslušný ředitel útvaru.
 • Omezit pohyb po firmě.
 • Upřednostňovat telefonický a elektronický kontakt před osobním.
 • Pravidla pro přepravce – Přepravci předají zásilky pouze na recepci, nejlépe před vstupními dveřmi, bez osobního kontaktu. Platí i pro vjezd přepravců horní bránou. Recepční má za povinnost důsledně uzavírat horní bránu.
 • Dezinfekce – Pro základní zajištění hygieny vnitřního provozu máme k dispozici suroviny pro míchání dezinfekce. Tato dezinfekce je u každého umyvadla a v každém služebním vozidle. Používejte dezinfekci prosím, pouze na ruce, není určena k otírání volantu a ostatních částí interiéru.
 • Ve firmě byla zřízena e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Tuto adresu můžete využít k:
  • dotazům a žádostem o upřesnění ke stávajícím opatřením
  • zaslání svých podnětů a nápadů ke zlepšení zaváděných opatření
  • k dotazům na personální a sociální podporu

Jak nadále fungovat v práci?

Školení, schůzky a návštěvy 3. stran

Tyto akce pokud se budou dotýkat území se zvýšeným výskytem epidemie (viz. Semafor) doporučujeme přesunout na jiný termín, kdy se situace zlepší. V případě naléhavosti takovéto schůzky využít videokonference či jiného obdobného způsobu. Lze rovněž využít naše mobilní polykarbonátové přepážky nebo COVID přepážky na stř. distribuce chránící účastníky před kapénkovým přenosem.

Zůstat doma při příznacích onemocnění je novým standardem

Při jakýchkoliv (i mírných) příznacích nemoci zůstaňte po dohodě se svým nadřízeným doma a kontaktujte svého lékaře. Chraňte tak sebe, své okolí i naše obchodní partnery.

Kombinace práce na pracovišti a z domova tzv. home office, využívání online schůzek je vhodným způsobem práce v novém standardu. Konkrétní míra a nastavení pravidel je v kompetenci vašeho nadřízeného V případě nejasností se tedy obracejte primárně na něj.

Stravování

Jídelna Elka
- výdej jídel pouze výdejovým okénkem do vlastních jídlonosičů.

Restaurace U Toulovce
- pouze dovoz obědů do firmy naším vozidlem.

Ochranné roušky

Mimořádné opatření mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na zhoršující se epidemickou situaci a od čtvrtka 10. září zavádí povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol. Nadále také platí celostátní povinnost nosit ochranné prostředky v prostředcích veřejné dopravy. Tisková zpráva.

jak pouzit rousku

Roušky v autě

Na prostor v autě se nové nařízení vlády o zakrytí nosu a úst na veřejnosti nevztahuje. Nejedná se totiž o veřejný prostor. Ovšem vzhledem k tomu, že rouška chrání především vaše okolí, při jízdě s osobami, se kterými nejste běžně v kontaktu, roušku používejte.

Kromě toho je moudré ústenku nosit v autě také v případě, že vůz sdílí více osob (nevztahuje se na členy rodiny). Pokud totiž před tím, než do auta sednete, neprovedete jeho dezinfekci, může být interiér kontaminován.

Samozřejmě, to nejzákladnější pravidlo pro účinnou prevenci nákazy koronavirem je prostě nikam nechodit, nejezdit. Ale musíte-li do práce či na nákup, je vlastní auto, nesdílené s nikým jiným, asi nejbezpečnějším dopravním prostředek.

Pokud se jako řidič rozhodnete roušku si nasadit, dbejte na to, aby nepřekážela ve výhledu a celkově vás při řízení nerozptylovala. Je to podobné, jako s bundou - tu se před řízením doporučuje sundat. Šofér by se měl cítit komfortně a nebýt ničím omezován.

Více na novinky.cz.

Prodejní centrum Tescoma Proseč

Otevřeno v omezeném režimu za obecných podmínek pro prodejny, (zakrytí úst a nosu, odstupy mezi lidmi 2m, omezený počet lidí na prodejně).

Pravidla nakupování

pravidla nakupovani

Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje

Kdo musí do karantény

v případech

 • kdy rodinný příslušník zaměstnance přišel do kontaktu s nakaženou osobou,
 • kdy rodinný příslušník zaměstnance pracuje ve firmě kde se objevila nákaza,
 • jaký okruh spoluzaměstnanců bude muset jít do karantény,
 • za jak dlouho od pozitivního testu bude karanténa vyhlášena.
Odpověď KHS:

Nakažená osoba příp. osoba s příznaky je otestována dle pokynů praktického lékaře nebo KHS.
V případě, že se nákaza prokáže - test je pozitivní - osoba vyčká v karanténě , až se telefonicky ozve pracovník hygienické stanice, který s ní provede epidemiologické šetření (dotazy na Vaše kontakty apod.).
Osobám, se kterými by/a v posledních dnech v úzkém kontaktu, se hygienická stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr.
V izolaci bude po dobu, kterou určí praktický lékař nebo hygienická stanice.
Izolace se ukončuje v případě, že již nemá žádné příznaky onemocnění.
Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru.
Po uzdravení, až na specifické výjimky (například zdravotníci), již není třeba provádět opakovaný odběr a vyšetření.

Které prostory pracoviště a za jak dlouho od pozitivního testu budou dezinfikovány a kdo dezinfekci zajišťuje

Odpověď KHS:

Posuzuje se individuálně dle konkrétního pracoviště a pohybu osob na pracovišti.
Je snaha izolovat jen úzké skupiny.
Žádný konkrétní termín ani rozsah není stanoven.

Obecné doporučení KHS:

Dezinfikovat exponovaná místa (ruce, kliky, zábradlí, vypínače, madla), pokud dochází k zapůjčování mezi zaměstnanci tak i klávesnice, nářadí, ovládací prvky v autě apod.
Určitě doporučují roušky na pracovišti tam, kde dochází k potkávání a kontaktu lidí.
Nedoporučují plošnou dezinfekci všech prostor, zde dochází pouze k sekundárnímu velmi malému riziku přenosu nákazy.

Stáhněte si letáky Ministerstva zdravotnictví ČR

Byl/a jsem v kontaktu s osobou s nákazou Covid - 19

Mám příznaky onemocnění Covid - 19

Doporučení České vakcinologické společnosti

Pět rad, jak může každý pomoci zvládnout epidemii

Další užitečné informace

Aktuální zprávy

Mimořádná opatření – co aktuálně platí: vlada.cz

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin začne platit na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020, a to na dobu 30 dnů.

Nouzový stav – Vyhlášení nouzového stavu od 5. října

Mimořádná opatření – Omezení hromadných akcí od 5. října


Zákaz hromadných akcí

 • ve vnitřních prostorách se může hromadných akcí účastnit maximálně 10 osob
 • ve vnějších prostorách se může hromadných akcí účastnit nejvýše 20 osob

Výjimky

 • soudní procesy
 • jednání zastupitelstev obcí
 • pracovní kolektivy
 • členové jedné rodiny
 • budou fungovat bazény, akvaparky i posilovny, nejde v tomto případě o hromadné akce
 • bohoslužby - může se jich účastnit až 100 lidí, nesmí se na nich zpívat

Restaurace

 • u jednoho stolu bude moci být maximálně šest osob
 • nakupování v obchodech se tato opatřeni nijak nedotknou

Sport

 • utkání v registrovaných sportech mohou probíhat na všech úrovních bez omezeni, ovšem bez diváků. Limit soutěžících či členů realizačních týmů bude dán na 130 osob na utkání.
 • zájmová sportovní činnost bude omezena na 20 lidí
 • v případě několika tréninkových skupin, např. na atletickém stadionu, jich může být přítomno několik, limit 20 se vztahuje na jeden kolektiv

Svatby a pohřby

 • od 19. října bude limit 30 osob na pohřby i svatby. Záleží na vývoji následující týdny, počet osob se může změnit

Divadla a kina

 • budou hrát bez omezení, počet diváků bude omezen na 500 lidi. Zrušeny jsou přestávky na občerstveni
 • zakázána jsou operní a muzikálová představeni
 • zakázány jsou jakékoliv pěvecké akce
 • zakázány jsou plesy

Školy

 • Střední školy v regionech, které jsou označeny červenou či oranžovou barvou, budou na 14 dni zavřené. Bude probíhat distanční výuka. Ve kterých regionech bude opatřeni platit, urči krajské hygieny
 • Praktická výuka na středních školách se konat bude
 • Základní Školy jsou v provozu, ovšem mají zakázán zpěv v hudební výchově a druhé stupně také tělesnou výchovu. Tělesná výchova bude nahrazena pobytem venku.
 • Školní družiny budou normálně fungovat
 • Mateřské školy zůstávají v provozu

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky od Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni

Oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz

Důležité kontakty a odkazy Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví – aktuální mimořádná opatření a rozhodnutí ke COVID-19: www.mzcr.cz

Informace z Ministerstva práce a sociálních věcí, ošetřovné, náhrada mzdy, sociální služby: www.mpsv.cz

Stáhněte si letáky Světové zdravotnické organizace ze Státního zdravotního ústavu:
Jak zvládat stres během epidemie COVID - 19,
Jak pomáhat dětem zvládat stres během epidemie COVID - 19.

Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz

Ministerstvo vnitra ČR: Přehled nejrozšířenějších dezinformací o koronaviru mvcr.cz

Krizové linky Pardubického kraje

Od 4. 5. 2020 zajišťujeme provoz poradny pro objednané klienty při dodržování přísných hygienických opatření. www.poradnapardubice.cz

Stále je v provozu také Linka důvěry Pardubického kraje s číslem 465 52 42 52.

Linka psychosociální pomoci organizace Laxus. www.laxus.cz

Testy na koronavirus

Nechte se otestovat rychlou metodou na protilátky proti COVID-19 z bezpečí Vašeho domova nebo v ordinaci praktického lékaře. vysetri.me

Test na koronavirus - otestujte se online. testnakoronavirus.cz