Společenská odpovědnost

Firma Ergotep byla založena v roce 2003. K jejímu dynamickému rozvoji přispěly též společensky odpovědné aktivity firem. Družstvo si velice rychle uvědomilo význam těchto aktivit a začalo realizovat vlastní CSR, ve kterých se snaží podporovat jak regionální, tak i neregionální projekty.

Ergotep v roli příjemce CSR aktivit

V roce 2004 vznikla spolupráce družstva s Poštovní spořitelnou. S PSB se podařilo během velmi krátkého období vytvořit společnou koncepci realizace CSR aktivit. Konkrétním výsledkem plnění této koncepce se staly projekty:

2008 - Projekt otevření obchodního prostoru čtyrlístek.eu sociálním firmám
2008 - Projekt vzniku logistického centra Ergotep
2007 - Projekt elektronického obchodního prostoru čtyrlístek.eu
2007 - Projekt administrativního centra Ergotep
2006 - Projekt distribučního centra Ergotep

Všechny společné projekty s PSB se prezentovaly vysokou společenskou úrovní a přinesly vytváření nových pracovních pozic pro občany se zdravotním znevýhodněním.

Společnost ohodnotila tyto projekty několika oceněními:

  • Cena Mosty
  • Česká kvalita
  • Firma 2008
  • Podnik budoucnosti
  • Ocenění MPO

CSR komunikaci realizoval Ergotep i s dalšími partnery:

2010 - Nadace Vinci spolufinancovala projekt zajištění dopravy zaměstnanců družstva.
2005
- Výbor dobré vůle Olgy Havlové spolufinancoval realizaci osvětlení v provozovně Budislavská.

Ergotep v roli poskytovatele CSR aktivit

Naše CSR projekty

V současné době firma vytváří vlastní CSR koncepci společenské odpovědnosti. Financuje a organizuje projekty zaměřené nejen do blízkého okolí sídla firmy, ale také předává svoje zkušenosti týkající se fungování sociálních firem.

2011 - Příprava projektu vzdělávacího centra. Dokumentace projektového záměru ke stažení.

2011 - Vzdělávací seminář v ERGOTEPu pro subjekty zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Záštitu převzali paní poslankyně Lenka Kohoutová a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) pan Jan Wiesner. Seminář byl realizován s partnery: Nadační fond pro podporu zaměstnávání zdravotně postižených, SČMVD a ČSOB, a. s. Poštovní spořitelna.

2010 - Vzdělávací seminář v Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR na téma sociální podnikání, zorganizován s partnery - ČSOB, Poštovní spořitelnou a Nadačním fondem značky práce postižených.

2010 - Projekt Webový expert - celoroční kurz pro žáky 6. – 9. ročníků a bývalé žáky školy. Ergotep projekt financuje, organizuje a zajišťuje i po stránce personální.

2009 - Projekt dětského hřiště ve spolupráci s farností Proseč, vybudování a následná správa a údržba objektu.

Ergotep CSR Institut o.p.s.

Obecně prospěšná společnost je nástrojem k realizaci sociální odpovědnosti Ergotepu, družstva invalidů.

Prioritou společnosti je podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti.

Společnost Ergotep CSR Institut o.p.s. (s původním názvem Národní vzdělávací institut sociálního podnikání o.p.s.) byla založena dne 26. 7. 2011.

V počátku svého vzniku byl Ergotep podpořen několika projekty CSR komunikace svých partnerů. Dnes je v pozici, kdy sám poskytuje vlastní CSR komunikaci díky CSR Institutu o.p.s., jehož hlavním úkolem je realizace projektů zaměřených na:

  • mimoškolní vzdělávání v oblasti sociálního podnikání, včetně doplňkových programů
  • podpora aktivit směřujících k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti a do chráněného i volného trhu práce
  • podpora volnočasových aktivit

Poptávkový formulář

Mám zájem o:

Bližší informace: