Služby pro bankovní sektor

Firma vybudovala administrativní středisko - unikátní pracoviště s výbavou na vysoké technologické a technické úrovni. Zajišťujeme kontrolu bezhotovostních dokladů, vytváříme a distribuujeme direkt maily, zpracováváme marketingové dotazníky, zajišťujeme klientskou komunikaci.

Zpracování dokladů pro back-office

V současné době je středisko AC připojeno přímo k serveru ČSOB zabezpečenou technologií dálkového zpracování dat (RDP). Jedná se o ojedinělý projekt, ve kterém se pomocí technologie podařilo práci, která historicky patřila do bankovního prostředí outsorsovat nejen mimo bankovní sektor, ale i do prostředí chráněného pracoviště.

Naši pracovníci verifikují pomocí obslužného programu na obrazovce svého počítače naskenované doklady. Pracují ve stejném zařazení jako v ČSOB. Podle předem stanovených kritérií kontrolují částku, číslo účtu plátce a příjemce, kód banky, variabilní, specifický a konstantní symbol a datum splatnosti.

Direct mail

Direct mail jako součást direkt marketingu se obrací na spotřebitele adresně, poskytuje informace, dává odpovědi na otázky a zvyšuje odbyt. Pomůžeme Vám zajistit rozeslání e-mailů včetně vyhodnocení výsledků.

Realizujeme direct-mailové zakázky v podobě dopisních zásilek nebo e-mailů. Administrativní centrum vše zpracuje podle Vašeho zadání od grafiky, přes úpravu databáze příjemců, tisk, kompletaci až po rozesílku prostřednictvím České pošty. Součástí direkt-mailových kampaní je také rozesílka věrnostních materiálů.

Vyhodnocování marketingových dokladů

Středisko zpracovává podklady pro marketingové účely, jako jsou dotazníky ankety, tipovací lístky a další.

Současně zajišťuje pro interní i externí potřebu průzkum elektronického obchodního trhu.

Poptávkový formulář

Mám zájem o:

Bližší informace: