Náhradní plnění

Nabídka ke spolupráci v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a možnosti řešení této problematiky.

Zákon č. 435 ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti § 81

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinný podíl činí 4 %. Povinnost zaměstnavatelé plní mj. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

Ergotep, družstvo invalidů Proseč

Celý objekt firmy je chráněnou dílnou, kde v současné době pracuje přes 210 zaměstnanců (155 OZP).

V současné době nabízí firma možnost v oblasti náhradního plnění v těchto oborech:

 • zpracování podkladů pro marketingové účely
 • komplexní obchodní a loajální systémy na úrovni elektronického zpracování
 • realizaci motivačních programů
 • reklamní a dodavatelské služby
 • klientské soutěže
 • logistické služby na klíč
 • direkt-mailing
 • zpracování anket
 • reklamní činnost
 • dodavatelské služby
 • obchodní činnost
 • reklamní a dodavatelské služby
 • speciální průmyslová kartonáž
 • tampónový potisk